(1)
Збанацька, О. Рецензія на монографію Добровольської В.В. «Державна політика в галузі культури України: стан та розвиток системи управління документацією». ІК 2022, 83-85.