(1)
Воскобойнікова-Гузєва, О. Рецензія на монографію: Чуканова С. О. «Бібліотекознавство та інформологія у системі вищої освіти США». ІК 2020.