[1]
Sadurska, Y. 2019. ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ НАБУТТЯ ЗНАНЬ З РЕДАКТОРСЬКОГО ФАХУ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ «МАКЕТУВАННЯ ТА ВЕРСТКА»). Інтегровані комунікації. 4 (Лют 2019).