[1]
Kharytonenko, O.I. 2018. ВИДИ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ У ОНОВЛЕНОМУ ДСТУ 3017 «ВИДАННЯ. ОСНОВНІ ВИДИ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ»: ПИТАННЯ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ ВІДКРИТИМИ. Інтегровані комунікації. 4 (Груд 2018).