Пошукові системи як інструмент соціокомунікативних структур суспільства

  • Ігор Миколайович Рудь НБУ імені В.І. Вернадського
Ключові слова: пошукові системи, інтернет-комунікація, бази даних, репозитарії, цифрова гуманітаристика

Анотація

У статті аналізуються пошукові системи як інструменти соціальної комунікації та пошуку наукової інформації, наведено перелік новітніх вітчизняних і світових пошукових систем, баз даних, репозитаріїв. Дається оцінка такій новітній галузі соціальної комунікації, як цифрові гуманітарні науки. Метою статті є оцінка сучасних пошукових систем як засобу отримання наукової інформації, соціального спілкування вчених, огляд та оцінка новітніх засобів оптимізації пошукових систем. Об’єктом дослідження є інтернет-спілкування, а предметом — пошукові системи та бази даних наукової інформації. У наш час пошукові системи стали важливим елементом соціальної комунікації для вчених у світі. Тематичні пошукові системи, бази даних наукових статей та тематичні сховища відіграють важливу роль у зберіганні та наданні інформації як про наукові статті, так і про науковців загалом. Розглянуто такі пошукові системи: Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), PubMed, JSTOR, Web of Science, Science.gov, CiteSeerx, Scopus, Prometheus, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Philosophy Documentation Center, Publons. На окрему увагу заслуговують український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів “Prometheus” та Національний репозитарій академічних текстів (National Repository of Academic Texts).
Розглянуто найважливіші алгоритми, які використовують пошукові системи сьогодні, а також перспективні напрямки на майбутнє. У цьому аспекті цифрові гуманітарні науки, які інтегрують методології традиційних гуманітарних наук (історії, філософії, лінгвістики, літератури, мистецтва, археології, музики тощо), починають відігравати сьогодні важливу роль.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ігор Миколайович Рудь, НБУ імені В.І. Вернадського

Молодший науковий співробітник відділу політологічного аналізу НБУ імені В.І. Вернадського, кандидат політичних наук

Посилання

Антипольский А.Б. В чьих руках будущее научной информации. URL: http://www.ng.ru/nauka/2019–05-21/15_102_information.html

Вісник Книжкової палати. 2013. No 9. URL: file:///D:/DESKTOP/vkp_2013_9_15.pdf

Восемь способов находить и получать доступ к научным работам. URL: https://www.clarivate.ru/blog/2019_05_eight_ways_to_access_research_papers

Закон України «Про науково-технічну інформацію» No 3322-XII. URL: https://kodeksy.com.ua/pro_naukovo-tehnichnu_ informatsiyu.htm

Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Національний репозитарій академічних текстів. URL:http://aphd.ua/kabinet-ministriv-ukrany-zatverdyv-polozhennia-pro-natsionalnyi-repozytarii-akademichnykh-tekstiv/

Лазаренко Н.І., Коломієць А.М., Паламарчук О.М. Комунікація в інтернет-просторі: психологічний аспект. URL: https://www.researchgate.net/publication/331404925_KOMUNIKACIA_V_INTERNET-PROSTORI_PSIHOLOGICNIJ_ASPEKT

Международный профиль рецензента в Publons и ORCID. URL: https://journals.eco-vector.com/turner/pages/view/PUBLONS_ORCID.

Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації: моногр. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12464/Natsionalnyi_repozytarii_akademichnykh_tekstiv.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Наукометрична платформа Web of Science. URL: http://library.lp.edu.ua/uk/naukometrychna-platforma-web-science

Погорский Э.К. Особенности цифровых гуманитарных наук. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2014/5/Pogorskiy_Digital-Humanities/

Пошукові системи наукової інформації. URL: http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/poshukovi_sistemi_naukovoi_informacii/

Поисковые системы будущего — уже сегодня. URL: https://www.webcomacademy.by/help/articles/poiskovyie_sistemyi_budushhego_uzhe_segodnya.html

Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 р. URL: https://ula.org.ua/252-dokumenti/dokumenti-uba/3181-stratehiia-rozvytku-bibliotechnoi-spravy-v-ukraini-do-2025-roku-yakisni-zminy-bibliotek-zadlia-zabezpechennia-staloho-rozvytku-ukrainy

У МОН презентували пошукову систему для вчених. URL: https://ms.detector.media/media-i-vlada/post/23789/2019–11-13-u-mon-prezentuvali-poshukovu-sistemu-dlya-vchenikh/

Philosophy Documentation Center E-Collection — The online library for all humanists. URL: https://www.bsb-muenchen.de/en/article/philosophy-documentation-center-e-collection-the-online-library-for-all-humanists-2225/

Publons — получите признание, которого вы заслуживаете, за отслеживание научных успехов. URL: https://clarivate.ru/products/publons

Scopus is a Large Abstract and Citation Database. URL: https://guides.library.uab.edu/scopus

What Are the Digital Humanities? URL: https://libguides.usc.edu/c.php?g=235247&p=2220309


Переглядів анотації: 65
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2022-01-13
Як цитувати
Рудь, І. (2022). Пошукові системи як інструмент соціокомунікативних структур суспільства. Інтегровані комунікації, (9), 43-52. https://doi.org/10.28925/2524-2644.2020.1.6
Розділ
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа