Рецензія на навчальний посібник Шпака Віктора Івановича «Термінологічний словник видавничого бізнесу: книга редактора»

  • Юрій Володимирович Бондар Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: В.І. Шпак, «Термінологічний словник видавничого бізнесу: книга редактора», навчальний посібник

Анотація

Статтю присвячено виявленню основних тенденцій у розвитку комунікаційних процесів в Україні в умовах глобальних соціокультурних трансформацій. Актуальність дослідження зумовлена насамперед стрімкими трансформаційними процесами, що відбуваються у світі. У статті зроблено спробу аналізу світових тенденцій суспільно-культурного розвитку та впливу цих процесів на українські реалії. Для сучасної цивілізації характерними є дві визначальні тенденції розвитку: інтеграції та диференціації. Поряд з безсумнівними позитивними досягненнями, які несе в собі тенденція до інтеграції, є й помітні негативні риси, насамперед ті, що стосуються стандартизації та нівеляції національного способу життя, культури, мови, всього комплексу морально-етичних рис та духовності, який заведено вважати національною ментальністю.
Також охарактеризовано наукові підходи, що відображають багатоаспектність різних напрямків у галузі культурних та комунікативних досліджень. Визначено механізми взаємодії та взаємовпливу культурної комунікації та суспільного розвитку. Для України використання новітніх технологій сприяло розширенню національного інформаційного простору, залученню широких верств населення до світових культурних та інформаційних процесів, поступальному опануванню нових наукових знань та культурно-дозвіллєвих практик, демократизації суспільства в цілому. Проте відкритість національного інформаційного простору сприяє поширенню в країні стандартизованих форм культури та надзвичайно потужних закордонних інформаційних потоків, що в умовах дуже слабкої присутності України у світових засобах масової інформації становить певну загрозу її національній безпеці.
Автор статті доходить висновку, що Україні необхідно долучитися до європейського досвіду щодо розв’язання проблеми органічного поєднання національного і космополітичного аспектів, а також зростання комунікаційної складової у цих процесах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юрій Володимирович Бондар, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Завідувач кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат політичних наук


Переглядів анотації: 114
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2022-01-13
Як цитувати
Бондар, Ю. (2022). Рецензія на навчальний посібник Шпака Віктора Івановича «Термінологічний словник видавничого бізнесу: книга редактора». Інтегровані комунікації, (9), 81-82. https://doi.org/10.28925/2524-2644.2020.1.12
Розділ
Рецензії, відгуки, покажчики змістів