Концепція удосконалення ЕНК із радіожурналістики для забезпечення якості навчання

  • Оксана Валеріївна Журавська Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: журналістика, радіожурналістика, практикоорієнтований підхід, ЕНК, якість навчання, дистанційне навчання

Анотація

У дослідженні розкриваються концептуальні засади удосконалення змістового наповнення ЕНК із радіожурналістики для студентів бакалаврського освітнього рівня з урахуванням специфіки дистанційного навчання та вимог до фахової компетентності радіожурналістів. Розглянуто особливості переходу на практикоорієнтований підхід у навчанні. Для цього було проаналізовано специфіку актуального сертифікованого курсу та проведено опитування студентів, які опановували матеріал навчальної програми з його використанням. За даними анкетування було визначено кілька нових продуктивних напрямів підготовки практичних завдань, що дадуть змогу формувати й розвивати вміння та навички, необхідні радіожурналістові для успішної професійної діяльності. Студенти вважають, що уміння збирати й перевіряти інформацію, аналізувати документи й бази даних, а також технічні навички (монтування, верстка, обробка фото-, аудіо- та відеоматеріалів) є базовими складниками для журналістської компетентності.
Результати дослідження є важливими для підготовки підручника з радіожурналістики, що відображатиме принципи раціонального поєднання теорії з практикою, необхідні для активізації пізнавальної діяльності студентів, формування навичок роботи в сучасних медіа. Виокремлено важливі компоненти змісту навчання з радіожурналістики, а саме: слухання радіопередач і подкастів, аналіз їх жанрово-стильових особливостей, композиції; аналіз своїх і чужих текстів та обговорення їх визначених особливостей; розвиток навички розповідати історії, використовуючи доцільні виражальні засоби; формування уміння знаходити й подавати важливі для розкриття характеру героїв деталі; удосконалення навичок інтерв’ювання, відбору фактів при вивченні поточної інформаційної картини світу, джерел даних та написання інформаційних повідомлень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Валеріївна Журавська, Київський університет імені Бориса Грінченка

Доцент кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук

Посилання

Воробйова О. Забезпечення якості електронного навчання в європейському просторі вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Т. 64. No 2. С. 245–252. DOI: 10.33407/itlt.v64i2.1951.

Воронкін О. Інформаційно-комунікаційні технології як ключовий фактор інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний вимір. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Т. 55. No 5. С. 12–30. DOI: 10.33407/itlt. v55i5.1472.

Журавська О.В. Робоча навчальна програма «Радіожурналістика». К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. 24 с. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26741/1/O_Zhuravska_RZh.pdf

Журналістська освіта в Україні: чи працює система? Друге дослідження якості журналістської освіти. Детектор медіа. 2018. 72 с. URL: https://cutt.ly/oeBBGBW

Ковальчук Г. Реалізація діяльнісного, особистісно та професійно орієнтованих підходів у викладанні соціально-економічних дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 61. No 5. С. 110–126. DOI: 10.33407/itlt.v61i5.1821.

Коростіль Л.А. Покоління Z: пошук способів педагогічної взаємодії. Народна освіта. 2018. Вип. 1 (34). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5229.

Локоть Т. Практичний аспект викладання інформаційної радіожурналістики. Магістеріум. 2006. Вип. 22. С. 8–11. URL: https://cutt.ly/By6XN0O.

Освітньо-професійна програма. 061.00.01 Журналістика. Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. К., 2017. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/ij/2019/opp_zhur_bak.pdf

Шаніна І. Організація освітнього процесу з використанням електронних навчально-методичних комплексів для підготовки фахівців з комп’ютерних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 58. No 2. С. 12–30. DOI: 10.33407/itlt.v58i2.1568.


Переглядів анотації: 101
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2022-01-13
Як цитувати
Журавська, О. (2022). Концепція удосконалення ЕНК із радіожурналістики для забезпечення якості навчання. Інтегровані комунікації, (9), 35-42. https://doi.org/10.28925/2524-2644.2020.1.5
Розділ
Теорія і практика журналістики