Про журнал

Галузь: соціальні комунікації.

Тематика видання: 

  • реклама і зв’язки з громадськістю;
  • видавнича справа та редагування
  • книгознавство,бібліотекознавство і бібліографія;
  • рецензії, відгуки, покажчики змістів;
  • наукові розвідки студентів;
  • науково-практична діяльність Інституту журналістики.

Мова видання: українська, англійська.

Засновник: Київський Університет імені Бориса Грінченка (Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21991-11891Р від 31.03.2016 р.).

Періодичність публікацій: виходить двічі на рік.

Рік заснування: 2016. Рекомендовано вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол від 31.03.2016 р.).
Індексування видання:


Склад редколегії 
Етична політика
Політика рецензування
Політика відкритого доступу 
Автору 
Рецензенту
Контакти