Редакторські знання і навички в професії викладача української мови і літератури

Diana V. Pryndyuk

Анотація


У статті розглядаються аспекти розвитку професійної компетентності редактора як викладача української мови і літератури та здійснюється аналіз навичок редактора як суб’єкта сфери педагогічної діяльності.


Ключові слова


редактор, викладач, професія, освіта.

Повний текст:

PDF

Посилання


Біляковська О. Професійна компетентність учителя як складова ефективної педагогічної діяльності / О. Біляковська // Науковий вісник Мелітопольського держ. пед. університету. Сер.: Педагогіка. – С. 229–234.

Богуш А. Методика навчання дітей української

мови в дошкільних навчальних закладах. – Київ :Видавничий Дім «Слово», 2011. – 440 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний слов-

ник / Семен Устимович Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.

Картава Ю. Професійна компетентність учителя

української мови та літератури як педагогічна категорія /

Ю. Картава // Наук. зап. [Кіровоградського державного

педагогічного університету імені Володимира Винниченка].

Сер.: Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 132. – С. 285–288.

Нісімчук А. С. Педагогіка : підручник / Андрій Сергійович Нісімчук. – Київ : Атіка, 2007. – 344 с.

Прихода Я. Редактор у системі соціальних комунікацій / Ярослава Прихода // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 12. – С. 18–20.

Сімоненко Л. Методична компетентність як складник

професійної компетентності вчителя української мови / Л.

Сімоненко. // Науковий вісник Донбасу. – 2013. – № 2.

Тимошик М. Змістове наповнення поняття редагування в науці про видавничу справу та редагування / Микола Тимошик // Держава та регіони. — 2010. — № 2. — С. 232—237.

Ушинский К. Педагогическая антропология : Две главы/ К. Д. Ушинский// Народное образование. –1999. – №10. – С. 243–254.

Федорова В. Н. Межпредметные связи / В. Н. Федорова, Д. М. Кирюшкин. – Москва, 1972. – 149 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.