КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ: ФАКТОРИ РОЗВИТКУ

Victor I. Shpak

Анотація


У статті проаналізовано сучасні проблеми книговидання у контексті формування національного інформаційного простору. В Україні, як у більшості постсоціалістичних держав, формується принципово нова інформаційно-комунікативна система, основу якої становлять власна інформаційна традиція, ментальність та особливості духовної культури українства. Книга відрізняється від інших засобів інформації тим, що не лише несе певне інформаційне навантаження, а й залишається чинником культури, виконує виховну функцію. Вона виступає надзвичайно особливим феноменом, що утворює світ культури людини, задовольняє її прагнення до розвитку та саморозвитку. Автором зроблена спроба узагальнити розвиток книговидання в Україні, з’ясувати його роль та місце в сучасному інформаційному суспільстві. Проілюстровано характерні проблеми галузі. Зроблено висновок, що в Україні не створено належних економічних умов для розвитку видавничої сфери. Запропоновано заходи щодо розбудови та зміцнення її ролі у національному інформаційному просторі

Ключові слова


книга, книговидання, інформаційний простір, культура, держава, економічна політика, національні інтереси, національна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Афонін О. Українська книга в контексті світового

книговидання / О. Афонін, М. Сенченко. — Київ : Кн.

палата України, 2009. — 277 с.

Шпак В. Видавничий бізнес в умовах української

державності : монографія / В. Шпак. – Київ : дП

«експрес-об’ява», 2015. – 392 с.

Бондар Ю. Становлення та еволюція національного

інформаційного простору України в процесі формування

демократичної політичної культури українського суспільства

: дис. … канд. політ. наук / Ю. Бондар. – Київ : Відкритий

міжнародний університет розвитку людини «Україна»,

– 212 с.

Узагальнені дані державного реєстру видавців,

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

станом на 1 жовтня 2016 року [електронний ресурс] //

держкомтелерадіо. — Режим доступу: http://comin.

kmu.gov.ua/control/uk/publish/ printable_article?art_

id=79538. – дата доступу: 25.12.2016.

Афонін О. Українська книга у контексті фінансово-економічної кризи [електронний ресурс] // Колонка

експерта : [сайт]. — Режим доступу: http://uabooks.

info/ua/book_market/analytics/?pid=3601. — дата доступу:

10.2014.

Статистична інформація [електронний ресурс] //

друковані ЗМІ : [сайт] / держкомтелерадіо України. —

Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/ uk/

publish/article?art_id=99439&cat_id=85717. — дата доступу:

07.2013.

Тимошик М. Видавнича справа в Україні на сучасному

етапі: тенденції, проблеми : текст лекції. — Київ : Ін-т журналістики, 2002. — 24 с.

чуприй Л. Українське книговидання. Стан і проблеми

[електронний ресурс] // Аналітика : [сайт] / Агентство

стратегічних досліджень. — Режим доступу: http://

sd.net.ua/2010/07/16/ukrayinske-knigovidannya-stan-iroblemi.html. — дата доступу: 23.05.2012.

Гриценко О. Між глобальним та національним -[електронний ресурс] // Критик : [сайт]. — Режим

доступу: http://www.kritiki.net/ 2000/06/ 23/mizhglobalnim-ta-nacionalnim-2. — дата доступу: 25.06.2015.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.