ЗАЛУЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОБОТОДАВЦІВ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ)

Larysa G. Masimova

Анотація


У статті представлено форми та методи залучення представників роботодавців до освітнього процесу на прикладі навчання фахівців з видавничої справи та редагування. Дослідження передбачало також аналіз методики підготовки та проведення занять і пошук нестандартних форм співпраці з практиками. У результаті встановлено, що існують різні види залучення представників роботодавців до освітнього процесу: на постійній основі; разове запрошення фахівця для передачі професійного досвіду студентам. Доведено, що у роботі зі студентами та представниками роботодавця необхідно дотримуватися методики підготовки разових заходів. Виявлено результативні форми включення фахівців-практиків в освітній процес: лекції-бесіди, пресконференції, професійно-орієнтовані ділові ігри, майстер-класи тощо. Також акцентується увага на нетрадиційних способах взаємодії з представниками роботодавців: виставка-ярмарок видавничих проектів, спонсоринг.

Ключові слова


освітній процес, фахівці з видавничої справи та редагування, професійно-орієнтовані ділові ігри, виставка-ярмарок видавничих проектів, спонсоринг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Билина Ю. Особливості формування професійної

компетентності майбутніх фахівців видавничої справи

та редагування / Ю. Билина // Імідж сучасного педагога.

– 2013. – № 10. – С. 6–8.

Билина Ю. Л. Формування інформаційної компетентності

майбутніх фахівців видавничої справи та редагування

за допомогою інтерактивного методу навчання CASE-STUDY [електронний ресурс] // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах. – 2013. – № 4. – С. 40–46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/itot_2013_4_7.pdf. – дата доступу:

12.2016.

Відоменко Д. Д. Сутність професійної компетентності

майбутніх фахівців з видавничої справи та редагування [електронний ресурс] // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 34. – С. 100–106. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Pfto_2014_34_16.pdf. –дата доступу: 13.12.2016.

Соляник А. А. Підготовка фахівців для книжкової

галузі України: традиції та новації [електронний ресурс] // Вісник харківської державної академії культури. – 2011. – Вип. 32. – С. 116–125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/hak_2011_32_13.pdf. – дата

доступу: 13.12.2016.

Масімова Л. Г. Формування професійних компетентностей

фахівця з видавничої справи та редагування у процесі роботи над візуальним текстом мас-медіа [електронний ресурс] // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2015. – Вип. 1–2. – С. 111–115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2015_1-2_25.– дата доступу: 13.12.2016.

Левчук О. М. Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації [електронний ресурс] // Технологія і техніка друкарства. – 2013. – Вип. 1. – С. 112–

– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Titd_2013_1_14.– дата доступу: 13.12.2016.

Прилипко С. М. Сучасні інноваційні підходи в

навчальному процесі [електронний ресурс] / С. М. Прилипко, С. М. Іванов // Право та інноваційне суспільство.

– 2013. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2013_1_14.– дата доступу: 13.12.2016.

Бутенко Т. О. Формування комунікативної компетентності

фахівців у процесі управлінської підготовки [електронний ресурс] / Т. О. Бутенко, С. М. Резнік //Наукові праці [чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Педагогіка. – 2009. – Т. 108. –Вип. 95. – С. 95–99. – Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2009_108_95_20.– дата доступу: 13.12.2016.

Котенко Т. М. Тренінг як засіб активізації навчання

у вищій школі [електронний ресурс] // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.економічні науки. – 2009. – Вип. 16(2). – С.

–147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Npkntu_e_2009_16(2)__25.– дата доступу: 13.12.2016.

Чадаєва К. Ю. Інновації в освіті: теоретично методологічні засади мотивації навчальної діяльності у вищій школі [електронний ресурс] // Вісник харківської

державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство.

Архітектура. – 2013. – № 2. – С. 51–52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2013_2_17. – дата доступу: 13.12.2016.

Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України [електронний ресурс] // Право та інноваційне суспільство. – 2015. – № 1. – С. 27–33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2015_1_5. – дата доступу: 13.12.2016.

Бутенко Т. О. Активні методи навчання у формуванні

комунікативної компетентності студентів // Педагогіка,

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного

виховання і спорту. – харків : хдАдМ (ххПІ),2009. – № 11. – С. 6–9.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.