КОМУНИКАЦІЙНІ І МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ В ПРОГРАМАХ ПРОСУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

Oleksii V. Chechulin

Анотація


У статті описуються комунікаційні і маркетингові заходи з просування територій. Автор припускає, що такі дії – рекламні кампанії, виставки, культурні події, партнерські проекти тощо – повинні бути скоординовані і підпорядковані загальній маркетинговій стратегії. У статті подається стислий огляд специфіки маркетингової діяльності територій у країнах, що раніше входили до складу СРСР. Автор констатує наявність певних нюансіву цій діяльності, зокрема недоліків адміністративного, соціально-політичного і маркетингового характеру.


Ключові слова


маркетинг територій, брендинг, реклама, маркетингові комунікації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Place Branding and Public Diplomacy [Електронний ресурс] // Place Branding and Public Diplomacy [сайт]. – Режим доступу: http://link.springer.com/journal/41254.

Journal of Place Management and Development [Електронний ресурс] // IPM [сайт]. – Режим доступу: http://www.placemanagement.org/research/jpmd/.

Ульяновский А. В. Маркетинговые коммуникации: 28 инструментов миллениума / А. В. Ульяновский. – Москва : Эксмо, 2008. – 432 с.

Чечулин А. В. Маркетинговые коммуникации территорий : [учеб. пособ.] / А. В. Чечулин. – СПб. :С.-Петербург. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас.коммуникаций», 2015. – 102 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.