ЗАЛУЧЕННЯ МЕДІАІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО ІМІДЖУ

Veronika V. Chekalyk

Анотація


У статті розглядається державний імідж України, позиціонування держави у ЗМІ, цілісність і непоєднуваність сприйняття іміджевих інформаційних матеріалів різною аудиторією. Доведено, що імідж, віддзеркалений у ЗМІ, – результат взаємодії носія іміджу та аудиторії. Оприлюднені у дослідженні матеріали, зокрема структурований опис інструментів для творення іміджу засобами мас-медіа, мають практичне значення насамперед для удосконалення державного іміджу України. Це питання в подальшому потребує колосальної уваги не лише іміджмейкерів, а й політологів, економістів, фінансистів, юристів, дипломатів і піарників, науковців та інших висококваліфікованих менеджерів.


Ключові слова


імідж держави, спілкування, медіа, дипломатія, політика, аудиторія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Цыренжапов З. О. Информационно-коммуникативный

потенциал имиджа Российского государства : автореф.

дисс. ... канд. полит. наук : спец. 10.01.10. «Журналистика

(политические науки)» / З. О. Цыренжапов. — Москва,

— С. 15.

Медведева Н. Н. Внешнеполитический имидж России в контексте развития отношений с Европейским Союзом : автореф. дисс. ... канд. полит. наук : спец. 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений и глобального развития» / Н. Н. Медведева. — Москва, 2008. — С. 15.

Почепцов Г. Г. Имиджмейкер паблик рилейшинз для политиков и бизнесменов/ Г. Г. Почепцов. — Киев :РА Губерникова, 1995. — С. 29.

Дубас О. П. Імідж держави в інформаційно-комунікаційному просторі: особливості формування // Сучасні політичні технології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/ 123456789/3292/1/112-34.pdf.

Почепцов Г. Г. Имиджелогия. – Москва : Рефлбук ; Киев: Ваклер. – 2000. – 768 с.

Бекон К. До дня народження жіночий // Cosmopolitan : жін. журнал. – 2013. – Липень.

Бабінець А. Інтерв’ю з Б. Гаврилишиним / А. Бабінець, О. Акименко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/4de3950cdf6ea/.

Гаврилишин Б. Д. До ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє : доп. Римському Клубові/ Б. Гаврилишин ; упоряд. В. Рубцов. – Вид. 3-тє, допов. – Київ: Унів. Вид-во Пульсари, 2009. – 248 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.